.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ

Η πρώτη μας μεγάλη παράδοση είναι η Ελληνική αρχαιότητα.
Η δεύτερη μεγάλη μας παράδοση είναι η Βυζαντινή.

Απολαύστε τέσσερις βυζαντινούς ύμνους των Χριστουγέννων:

1. Η Παρθένος σήμερον (Νίκος Ξυλούρη)

2. Χριστός γεννάται δοξάσατε (Βυζαντινή χορωδία)

3. Δεύτε ίδωμεν πιστοί               

4. Τι θαυμάζεις Μαριάμ ( Δημήτρης Βερίκιος)