ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
.
Lazaros_Agios

1. Βίος Αγίου Λαζάρου


2. Τραγούδι Αγίου Λαζάρου, στίχοι


3. Απόστολος


4. Ευαγγέλιο


5. Απολυτίκιο Αγίου Λαζάρου6. Τραγούδι Αγίου Λαζάρου, μουσική