Ιδιαίτερα Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Student

Διάβασμα, Αθήνα 1966

.

.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από έμπειρο καθηγητή


2.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Β΄Λυκείου

Γ' Λυκείου


4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

 Β' Λυκείου             

Γ' Λυκείου 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

1.  Ένα αυτοκίνητο μάζας m μπαίνει σε κυκλικό κόμβο (round about) ακτίνας R, με ταχύτητα u,  Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ αυτοκινήτου και δρόμου είναι μ
α. Να κάμετε κατάλληλο σχέδιο στο οποίο να σημειώσετε
ι. τη φορά κίνησης
ιι. τη γωνιακή ταχύτητα, τη γραμμική ταχύτητα, την κεντρομόλο δύναμη
β. Να βρείτε σχέσεις που να δίνουν το χρόνο που θα χρειαστεί για να διαγράψει
ι. γωνία 30ο
ιι. μια στροφή
γ.  Για την κεντρομόλο δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο
ι. Ποιος ασκεί την κεντρομόλο δύναμη στο αυτοκίνητο και ποια γνωστή δύναμη είναι
ιι. Ποια η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει η δύναμη αυτή
δ.  Να βρεθεί η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να έχει το αυτοκίνητο χωρίς να γλιστρά.

2. Δυο δρομείς που ξεκινούν από το ίδιο σημείο τρέχουν σε κυκλικό στίβο ακτίνας με γωνιακές ταχύτητες 2r/s και 3r/s. Nα υπολογιστεί σε πόσο χρόνο θα συναντηθούν αν κινούνται
α. αντίρροπα
β. ομόρροπα

3. Σώμα μάζας 0,4kg περιστρέφεται με νήμα μήκους 2m σε οριζόντιο κύκλο με ταχύτητα 5m/s. Να βρείτε
α. την ακτίνα του διαγραφόμενου κύκλου
β. την τάση του νήματος

4. Μπίλια αμελητέων διαστάσεων μάζας m που κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα u συναντά ημικυκλική προεξοχή ακτίνας R.
α. Όταν βρίσκεται στην κορυφή της προεξοχής να βρείτε σχέσεις που δίνουν
ι. την ταχύτητα της μπίλιας
ιι. την αντίδραση της τροχιάς
β. Να βρεθεί σχέση που να δίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα της μπίλιας ώστε να μη χάνει επαφή με το κύρτωμα.
 
ΠΛΑΓΙΑ ΒΟΛΗ

1. Σώμα εκτοξεύεται πλάγια προς τα κάτω με αρχική ταχύτητα uo και υπό γωνία φ ως προς το οριζόντιο επίπεδο.
α. Να σχεδιάσετε την τροχιά που θα διαγράψει το σώμα
β. Να αναφέρετε ένα σώμα που μπορεί να εκτελέσει τέτοια κίνηση
γ. Να γράψετε εξισώσεις για την ταχύτητα και τη θέση του σώματος

2. Σώμα εκτοξεύεται πλάγια προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα 100m/s . Η γωνία βολής μεταβάλλεται
2.1 Αν η γωνία βολής είναι 530
α.    ι. ποιες οι συντεταγμένες του σε χρόνο 2s.
ιι. ποιαν άλλη χρονική στιγμή θα έχει την ίδια κατακόρυφη συντεταγμένη;
β. Να υπολογίσετε
ι. το μέγιστο ύψος
ιι. και το μέγιστο βεληνεκές του
2.2    Να σχεδιάσετε στο ίδιο σχήμα τις βολές του υπό γωνίες 370,  450,  530

3. Από την οροφή μιας πολυκατοικίας εκτοξεύεται ένα σώμα με αρχική ταχύτητα 50m/s υπό γωνία 370 και πέφτει στο έδαφος σε 7s
α. Να υπολογιστεί το ύψος της πολυκατοικίας
β. Σε πόση απόσταση από την πολυκατοικία θα πέσει
γ. Με πόση ταχύτητα θα κτυπήσει στο έδαφος
δ. Υπό ποια γωνία θα κτυπήσει στο έδαφος
ε. Πότε θα ξαναπεράσει από το ύψος της πολυκατοικίας;
 

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 3  

Δεδομένα:   g = 10m/s2 ,    π2=10

 

  1. 1. Το διάγραμμα δείχνει τη μεταβολή της επιτάχυνσης μιας ΓΑΤ με το χρόνο.

Να βρείτε την εξίσωση της απομάκρυνσής του.

Imag7

  1. 2. Δίδεται η ΓΑΤ   y=0,4ημ0,5πt όπου η απομάκρυνση μετρείται σε   m και ο χρόνος σε   s.

Να γίνει η γραφική παράσταση  Εκ=f(y) σε βαθμολογημένους άξονες αν το σώμα έχει μάζα 2Kg.

 


  1. 3. Το δάπεδο του πιο κάτω σχήματος είναι λείο. Δίδεται ότι  η σταθερά κάθε ελατηρίου είναι 2,5N/m,

η δε μάζα της σφαίρας 0,5Kg. Η σφαίρα απομακρύνεται 20cm από τη θέση ισορροπίας και αφήνεται ελεύθερη.

α) Να αποδείξετε ότι θα εκτελέσει ΓΑΤ και

να βρείτε την περίοδό της

β) Να βρείτε τη μέγιστη ταχύτητά της.

 Image_8

  1. 4. α) Τι είναι εξαναγκασμένη ταλάντωση;

β) Τι είναι συντονισμός και πότε συμβαίνει;

γ) Δίδεται η καμπύλη συντονισμού ενός μαθηματικού εκκρεμούς που το σφαιρίδιό του είναι σιδερένιο.

ι) Να υπολογίσετε το μήκος του

ιι) Να σχεδιάσετε τη νέα καμπύλη συντονισμού αν κάτω από το εκκρεμές τοποθετηθεί μαγνήτης, δίνοντάς τις κατάλληλες εξηγήσεις

 

Image_9

  1. 5. Σε ένα πείραμα για τη μέτρηση της σταθεράς ελατηρίου λήφθηκαν οι πιο κάτω μετρήσεις .Αφού τις επεξεργαστείτε να κάμετε την κατάλληλη  γραφική παράσταση και να βρείτε τη σταθερά.

 

m (Kg ) Χρόνος  20 ταλ/σεων ( s )

 

0,1                         11,0

0,2                         13,7

0,3                         16,3

0,4                         18,7

 

 

  1. 6. Ένα σώμα μάζας 0,4Kg εκτελεί τη ΓΑΤ  χ=0.2ημ(2t +π/3)

α) Σε πόσο χρόνο θα φτάσει για πρώτη φορά στο δεξιό άκρο της τροχιάς του

β) Πόση είναι η αρχική του ταχύτητα;

γ) Πόση είναι η δυναμική του ενέργεια τη χρονική στιγμή 1s

 

 

 

ΤΡΙΒΗ 1

  1. α. Να δώσετε τον ορισμό της τριβής

         β. Να αναφέρετε δυο περιπτώσεις στις οποίες η τριβή είναι χρήσιμη

 

  1. Σώμα μάζας 4 Kg βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο. Σ’ αυτό ασκούμε οριζόντια δύναμη που προοδευτικά αυξάνεται μέχρι να γίνει 20Ν. Παρατηρούμε πως όταν η δύναμη έφτασε τα 15Ν το σώμα άρχισε να γλιστρά.

        α. Να γίνει γραφική παράσταση της τριβής σε σχέση με τη δύναμη που ασκούσαμε

       β. Να υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης

       γ. Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώματος όταν η δύναμη που ασκούσαμε έφτασε τα 20Ν.

 

  1. Σώμα βρίσκεται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσεως 30ο. Αφήνουμε το σώμα να γλιστρήσει και αυτό φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα 10m/s. Στη συνέχεια γλιστρά στο έδαφος που έχει συντελεστή τριβής ολίσθησης 0,2..

         α. Από πόσο ύψος αφέθηκε το σώμα

         β. Πόσην απόσταση θα διανύσει το σώμα στο έδαφος μέχρι να σταματήσει

        γ. Να γίνει γραφική παράσταση της ταχύτητας του σώματος σε σχέση με το χρόνο για όλη την κίνηση.

 

  1. Για το πιο κάτω σχήμα ισχύουν

        m1= 5 Kg

       m2= 4 Kg

      μ=0,1

     φ=37ο

    α. Προς τα που τείνει να κινηθεί το σύστημα και γιατί

   β. Να εξηγηθεί γιατί το σύστημα μπορεί να κινηθεί

   γ. Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του συστήματος

 

 

Image_3

 
« StartPrev212223242526272829NextEnd »

Page 26 of 29