Ιδιαίτερα Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Student

Διάβασμα, Αθήνα 1966

.

.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από έμπειρο καθηγητή


2.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Β΄Λυκείου

Γ' Λυκείου


4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

 Β' Λυκείου             

Γ' Λυκείου 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ


Οι εξατάσεις των παιδιών τελείωσαν

Η ιστοσελίδα μας πρόσφερε δωρεάν βοήθεια.

Το σχτικό τμήμα είχε 150 επισκέψεις. Ευχαριστούμε...

1. Κινηματική-1

2. Κινηματική - 2

3. Κατακόρυφη βολή - 1

4. Κατακόρυφη βολή - 2

5. Οριζόντια βολή -  1 

6. Οριζόντια βολή - 2

7. Πλάγια Βολή - 1

8. Πλάγια βολή - 2

9. Δυναμική - 1

10. Δυναμική - 2

11. Ενέργεια - 1 

12. Ενέργεια - 2

13. Τριβή - 1

14. Τριβή - 2

15. Κυκλική - 1

16. Κυκλική - 2

17. Στατικός Ηλεκτρισμός - 1

18. Στατικός Ηλεκτρισμός - 2

19. Δυναμικός Ηλεκτρισμός - 1

20. Δυναμικός Ηλεκτρισμός - 2

21. Δυναμικός Ηλεκτρισμός - 3

22. Εξεταστικό Δοκίμιο - 1

 


 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-1

Ορμή-1


1. Κέντρο μάζας σώματος

1.1 Ορισμός ……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….

1.2Τύπος

2. Ορμή σώματος

2.1 Ορισμός ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

(σχήμα-τύπος)

 

2.2 Μονάδες μέτρησης

 

3. Γενικότερος νόμος της δυναμικής

3.1 Διατύπωση……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

(τύπος)

 

3.2 Γραφικές παραστάσεις

C  rev 1

4. Θεώρημα διατήρησης της ορμής

4.1 Διατύπωση …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

4.2 Απόδειξη

4.3 Εφαρμογές: α) ……………………………. β) …………………………………..

 

5. Απομονωμένο σύστημα σωμάτων

5.1 Εσωτερικές δυνάμεις συστήματος …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

(Η συνισταμένη τους είναι ……………. διότι …………………………………………………..)

5.2 Εξωτερικές δυνάμεις συστήματος ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

5.3 Απομονωμένο σύστημα σωμάτων …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 

6. Κρούσεις

6.1 Πλαστική κρούση …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………...

6.2 Ελαστική κρούση …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

6.3 Γράψετε μια ομοιότητα και μια διαφορά πλαστικής και ελαστικής κρούσης

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

6.4 Εξισώσεις ελαστικής κρούσης

 

6.5 Πότε δυο σώματα ανταλλάσουν ταχύτητες;

 


Ανδρέας Χρυσάνθου

29/04/2012

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-1

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ-1

1. Θεωρία

Να μάθετε τους ορισμούς των εξής

1.1    Ταχύτητα

1.2    Επιτάχυνση

1.3    Ομαλή κίνηση

1.4    Ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

   

2. Τυπολόγιο

Οι βασικοί τύποι είναι οι εξής (τους περιέχει το τυπολόγιο που θα σας δοθεί)  

2.1. Ομαλή κίνηση     x = u.t


2.2. Ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

u = u0 ± at        x = u0t ± 1/2at 2       u2 = u02 ± 2a x

 

2.3. Μέση ταχύτητα = ολικό διάστημα/ολικός χρόνος

 

3. Γραφικές Παραστάσεις

Πρέπει να ξέρετε τις γραφικές παραστάσεις α=f(t) u=f(t) και x=f(t) για τις πιο κάτω κινήσεις

3.1.  Ομαλή κίνηση

3.2.  Ομαλά επταχυνόμενη κίνηση

3.3.  Ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση

 

4. Άσκηση 1

Από ένα σημείο ενός δρόμου περνά το αυτοκίνητο Α που έχει ταχύτητα 12m/s και σταθερή επιβράδυνση 2m/s2. Από το ίδιο σημείο περνά την ίδια χρονική στιγμή  το αυτοκίνητο Β με σταθερή ταχύτητα 8m/s.

Α. Ποιά η μεταξύ τους απόσταση σε 3s.(Ποιο προηγείται;)

Β. Ποια η μεταξύ τους απόσταση τη στιγμή που το πρώτο σταματά. .(Ποιο προηγείται;)

Γ. Πότε το δεύτερο φτάνει το πρώτο;

Δ. ι.  Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις α= f(t),  u = f(t),  x = f(t)  και για τα δυο αυτοκίνητα στους ίδιους βαθμολογημένους άξονες

ιι. Στη γραφική παράσταση x= f(t)  φαίνονται οι απαντήσεις των ερωτημάτων Α, Β, Γ;

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

29/04/2012

 

ΕΠΑΓΩΓΗ

Διαγώνισμα-1

 

  1. α. Να δώσετε τον ορισμό του φαινομένου της επαγωγής.

β. Να αναφέρετε ένα παράδειγμα του φαινομένου αυτού.

γ. Να διατυπώσετε το νόμο της επαγωγής.

δ. Ένα συρμάτινο πλαίσιο σχήματος κύκλου ακτίνας 0,2m βρίσκεται σε μαγνητικό πεδίο έντασης 3Τ και είναι κάθετο προς αυτό. Γυρίζουμε ανάποδα το πλαίσιο σε 0,5s. Να υπολογιστεί η παραγόμενη τάση.

 

     2. α. Να διατυπώσετε το νόμο του Lenz.

β. Να αναφέρετε ένα παράδειγμα.

γ. Πως συνδέεται ο νόμος αυτός με το αξίωμα διατήρησης της ενέργειας;

δ. Ένας αλουμινένιος δακτύλιος κυλά σε οριζόντιο δάπεδο. Κάποια στιγμή εισέρχεται σε μαγνητικό πεδίο και παρατηρείται πως σταματά πολύ γρήγορα. Να εξηγήσετε το φαινόμενο αυτό.

 

    3. Συρμάτινο πλαίσιο σχήματος τετραγώνου διέρχεται από μαγνητικό πεδίο έντασης 0,5Τ κινούμενο με σταθερή ταχύτητα 2m/s, όπως δείχνει το πιο κάτω σχήμα. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις σε σχέση με το χρόνο, σε βαθμολογημένους άξονες

α. της μαγνητικής ροής που περνά από το πλαίσιο,

β. της τάσης που αναπτύσσεται σ’ αυτό

γ. της δύναμης Laplace που ασκείται στο πλαίσιο και

δ. της ηλεκτρικής ισχύος που αναπτύσσεται στο πλαίσιο.

 

Induction 1

 

 

 

 

 

 
« StartPrev212223242526272829NextEnd »

Page 23 of 29