Ιδιαίτερα Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Student

Διάβασμα, Αθήνα 1966

.

.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από έμπειρο καθηγητή


2.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Β΄Λυκείου

Γ' Λυκείου


4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

 Β' Λυκείου             

Γ' Λυκείου 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΚΥΜΑΤΑ  2

 

ΜΕΡΟΣ Α

1. Γράψετε  α)δυο βασικές ομοιότητες και

β) δυο διαφορές των εγκαρσίων και διαμηκών κυμάτων

 

2. Δίδεται το πιο κάτω στιγμιότυπο εγκάρσιου κύματος που λήφθηκε 0.4s μετά που η πηγή άρχισε να λειτουργεί. Σχεδιάστε το στιγμιότυπό του μετά από ακόμη 0.6s

 Waves 2

3. Στο πιο κάτω διάγραμμα δίδεται η φάση ενός κύματος σε συνάρτηση με την απόσταση τη χρονική στιγμή 0.3s .Να βρεθεί η συχνότητα του κύματος

 Waves 3

4. Δίδεται η εξίσωση αρμονικού τρέχοντος κύματος ψ = 4 ημ(12πχ+16πt ) όπου οι αποστάσεις μετρούνται σε m και οι χρόνοι σε s. Να βρείτε προς τα που τρέχει το κύμα αυτό και με πόση ταχύτητα

 

ΜΕΡΟΣ Β

5. Δίδεται το πο κάτω επίπεδο κύμα που διαδίδεται προς τα δεξιά. Το κύμα παράχθηκε αφού η πηγή του λειτούργησε 2.4s

Waves 4

α) Τι είναι επίπεδο κύμα

β) Αναφέρετε δυο παραδείγματα

γ)  Εύρετε την εξίσωσή του.

δ)  Σημειώστε ένα σημείο του που έχει μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης με φορά προς τα κάτω και υπολογίστε την ταχύτητα αυτή.

ε) Εύρετε τη φάση του σημείου Α

στ) Σχεδιάστε τη φάση του σημείου Β σε σχέση με το χρόνο σε βαθμολογημένους άξονες.

ζ) Εύρετε για το σημείο Γ τη χρονική στιγμή 4s

ι)   την απομάκρυνση

ιι)  την ταχύτητα

ιιι) την επιτάχυνσή του
 
ΚΥΜΑΤΑ 1

1.    Το σχήμα παριστά κύμα της θάλασσας που κινείται με ταχύτητα   4m/s .
α) Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπό του μετά από  3Τ/4
β) Να βρείτε τη συχνότητα και το μήκος κύματος του.
γ) Να βρείτε τη μέγιστη επιτάχυνση ενός σημείου του κύματος
δ) Να γράψετε την εξίσωση του κύματος
ε) Να κάμετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση της φάσης
ι) του κύματος σε σχέση με την απόσταση από την πηγή
ιι) του σημείου που απέχει   8m   από την αρχή των αξόνων σε σχέση με το χρόν


Waves1
2.    Δίδεται το κύμα  y=5ημ (20πt – 0,4πχ) όπου η απομάκρυνση μετρείται σε  cm και ο χρόνος σε  s.
α. Να βρεθεί, τη χρονική στιγμή   2s, η απομάκρυνση, η ταχύτητα ταλάντωσης και η επιτάχυνση ενός σημείου που απέχει  από την πηγή
ι.. 80cm
ιι. 120cm
β. Να γράψετε την εξίσωση ενός άλλου κύματος της ίδιας φύσης που διαδίδεται στο ίδιο μέσο αλλά έχει διπλάσια συχνότητα και διαδίδεται ακριβώς αντίθετα
 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1


1. α. Να διατυπώσετε το νόμο της Παγκόσμιας Έλξης.
β. Να αναφέρετε δυο φαινόμενα που οφείλονται στο νόμο αυτό.
γ. Με βάση το νόμο αυτό να υπολογίσετε τη δύναμη με την οποία έλκονται δυο μαθητές που κάθονται δίπλα-δίπλα (G= 6,67.10-11 N.m2.Kg-2)

2. α. Να αποδείξετε τη σχέση g=GM/r2 και  
β. βάσει αυτής να εξηγήσετε πως μεταβάλλεται η επιτάχυνση της βαρύτητας πηγαίνοντας από τον Ισημερινό προς το Βόρειο Πόλο.

3. Βάσει του μυθιστορήματος του Ιουλίου Βέρν εκτοξεύτηκε από τη Γη ένας όχημα από ένα τεράστιο κανόνι και προσγειώθηκε τελικά στο Φεγγάρι.
α. Να χαρακτηρίσετε την κίνηση του οχήματος στο ταξίδι αυτό (ομαλή, επιταχυνόμενη, επιβραδυνόμενη).
β. Αν ΜΓ=96ΜΦ,  RΓ=16RΦ και η απόσταση Γης-Φεγγαριού είναι 81 RΓ να βρείτε σε πόσην απόσταση από τη Γη η έλξη της Γης και του Φεγγαριού πάνω στο όχημα εξισώνονται.

4. Ένας δορυφόρος περιστρέφεται γύρω από τη Γη σε ύψος διπλάσιο της ακτίνας της.
α. Να υπολογίσετε την ταχύτητα και
β. την περίοδο περιφοράς του. (g0=10 m/s2, RΓ=6400Km)

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου 07/02/2012

 
ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 4


1. Μαθηματικό εκκρεμές  μάζας 0,1Kg εκτελεί την ταλάντωση χ = 10 ημ(πt), όπου η απομάκρυνση μετρείται σε εκατοστόμετρα  και ο χρόνος σε δευτερόλεπτα. Να υπολογισθούν
α. Η περίοδος του
β. Το μήκος του
γ.  Ο χρόνος που χρειάστηκε το σφαιρίδιο για να  αποκτήσει απομάκρυνση 5cm για πρώτη φορά.

2. α. Να διατυπώσετε την ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώμα ΓΑΤ
β. Να αποδείξετε τη σχέση που δίδει τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα ΓΑΤ σε σχέση το χρόνο και να κάμετε τη γραφική της παράσταση

3. Το ελατήριο σταθεράς 50N/m στερεώνεται κατακόρυφα με το κάτω άκρο του δεμένο στο δάπεδο, ενώ το άνω του άκρο φέρει οριζόντια εξέδρα αμελητέας μάζας. Στην εξέδρα τοποθετείται σώμα μάζας 2Kg. Το σώμα  πιέζεται προς τα κάτω κατά 10cm και αφήνεται ελεύθερο.
α. Να υπολογιστεί η στατική συμπίεση του ελατηρίου.
β. Να αποδειχθεί ότι το ελατήριο εκτελεί ΓΑΤ.
γ. Να υπολογιστεί η περίοδος της ΓΑΤ.
δ. Να υπολογιστεί η μέγιστη δύναμη που ασκείται στο σώμα από την εξέδρα.
ε. Να διερευνηθεί αν το σώμα χάνει επαφή με την εξέδρα.

4. Οι αστροναύτες που πήγαν στον πλανήτη Χ εκτέλεσαν το πείραμα με το εκκρεμές για
να μετρήσουν  την επιτάχυνση της βαρύτητας σ’αυτόν και έκαμαν την πιο κάτω γραφική παράσταση.
α) Γιατί η γραφική παράσταση δεν περνά από το (0,0)
β) Υπολογίστε την επιτάχυνση της βαρύτητας στον πλανήτη;       (π2=10 )
γ) Αναφέρετε δυο πράγματα που πρέπει να προσέξουν οι αστροναύτες για να κάνουν σωστές μετρήσεις

 

Image 10

 

 

 
« StartPrev212223242526272829NextEnd »

Page 25 of 29