Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -3

Κατακόρυφη βολή -1

 

1. Ελεύθερη πτώση

 

u = ……………………….     h= …………………          u2 = ……………………

 

 

 

......................................................................................................................................................

2. Βολή προς τα κάτω

 

u = ……………………….     h= …………………          u2 = ……………………

 

 

 

......................................................................................................................................................

 

3. Βολή προς τα πάνω

 

Α.    u = ……………………….     h= …………………          u2 = ……………………

 

 

voli 1

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

01/05/2012