Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 21

Δυναμικός Ηλεκτρισμός- 3

 

Άσκηση 1

Πηγή ΗΕΔ 50V και εσωτερικής αντίστασης 5Ω, συνδέεται με τρεις αντιστάσεις, όπως δείχνει το σχήμα, ίσες κάθε μια με 10Ω.

α. Συνδέστε ένα όργανο που να μετρά το ρεύμα που διαρρέει την πηγή και ένα που να μετρά την ολική της τάση.

β. Υπολογίστε τις ενδείξεις των οργάνων

γ. Πως θα τροποποιηθούν οι ενδείξεις αυτές όταν κλείσει ο διακόπτης;

 

Circuit 1

 

Άσκηση - 2

Δυο μπαταρίες, η μια ΗΕΔ 6V και εσωτερικής αντίστασης 2Ω, και η άλλη ΗΕΔ 4V και εσωτερικής αντίστασης 1Ω συνδέονται με αντίσταση, όπως δείχνει το σχήμα.

α. Σημειώστε την κυκλοφορία του ρεύματος και γράψετε εξισώσεις

ι. για το περιφερειακό κύκλωμα

ιι. για ένα μικρό κύκλωμα

β. Υπολογίστε το ρεύμα που περνά από κάθε αντίσταση

γ. ι. Υπολογίστε την πολική τάση κάθε πηγής

ιι. Τι παρατηρείτε και πως το εξηγείτε

δ. Συνδέστε τις πηγές έτσι ώστε να περνά μεγαλύτερο ρεύμα από την αντίσταση και υπολογίστε

 

Circuit 2

 

Άσκηση - 3

Μπαταρία συνδέεται με ρυθμιστική αντίσταση, αμπερόμετρο και βολτόμετρο. Μετακινώντας το δρομέα πήραμε τις εξής μετρήσεις.. Να γίνει κατάλληλη γραφική παράσταση και από αυτή να υπολογιστούν η ηλεκτρεγερτική δύναμη και η εσωτερική αντίσταση της μπαταρίας.

Ι (Α) U (V) 

0,5      4,0

1,1     3,7

1,9     2,1

3,1     0,4

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012