Γ' Λυκείου Επανάληψη


Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-4

Στροφορμή – 2

Ασκήσεις

1. Από τροχαλία σχήματος δίσκου, μάζας 2Kg και ακτίνας 10cm που βρίσκεται σε ύψος 21.6m κρέμεται ένα σώμα μάζας 3Kg. Το σώμα αφήνεται να κινηθεί.

1.1. Πόση δυναμική ενέργεια είχε το σώμα προτού το αφήσουμε να κινηθεί;

1.2  Σε τι μετατράπηκε η δυναμική του ενέργεια πέφτοντας;

1.3  Να υπολογιστούν:

ι.  Η τελική ταχύτητα του σώματος

ιι. Η κινητική ενέργεια της τροχαλίας

1.4  Να υπολογιστεί και σχεδιαστεί η τελική στροφορμή της τροχαλίας

 

 

2. Χορεύτρια «επί πάγου» με ανοικτά τα χέρια της έχει ροπή αδράνειας 4Kg.m2 και γωνιακή ταχύτητα 12r/s. Φέρνοντας τα χέρια στο στήθος της μεταβάλλει τη ροπή αδρανείας της κατά 1Kg.m2 .

Να υπολογιστούν:

2.1 Η νέα γωνιακή της ταχύτητα

2.2 Το έργο που έκανε

 

 

3. Στο κέντρο εξέδρας του παιδικού κήπου μάζας 200Kg και ακτίνας 2m βρίσκεται ένα παιδάκι μάζας 40Kg. Εξέδρα και παιδί περιστρέφονται με γωνιακή ταχύτητα 7r/s. Το παιδάκι μετακινείται στην περιφέρεια της εξέδρας

Να υπολογιστούν:

ι.  Η νέα γωνιακή ταχύτητα του συστήματος

ιι  Η  στροφορμή του συστήματος

 

 

4. Το παιδί της προηγούμενης άσκησης στη συνέχεια πηδά από αυτή αντίθετα προς την περιστροφή με ταχύτητα ίση αυτής που είχε.

Να υπολογιστούν:

ι.   Η τελική γωνιακή ταχύτητα της εξέδρας

ιι.  Η ενέργεια που κατέβαλε το παιδί σ’ αυτή την προσπάθεια

ιιι. Η δύναμη που ασκήθηκε στο παιδί, αν η προσπάθειά του διάρκεσε 0,4s

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-3 

Στροφορμή - 1

1. Ροπή αδρανείας σώματος

2.1 Ορισμός: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

 

 

2.2 Τι εκφράζει ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

 

 

2.3 Μονάδα μέτρησης

 

2. Σχέσεις

2.1 Γραμμικής - γωνιακής ταχύτητας

2.2 Συχνότητας - περιόδου

2.3 Γωνιακής ταχύτητας - περιόδου

 

3. Στροφορμή σώματος

3.1 Ορισμός ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

(τύπος-σχήμα)

3.2 Με βάση την προηγούμενη σχέση να αποδειχθεί ότι για υλικό σημείο ισχύει L=p.r

 

 

 

3.3 Θεώρημα διατήρησης της στροφορμής …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

3.4 Εφαρμογές ……………………………………………………………………………………..

 

4. Κινητική ενέργεια περιστρεφόμενου σώματος

4.1 Τύπος :

 

4.2 ΔΕκ = W        (ΔΕδ = W)

 

5. Μονάδες

Γράψετε τη μονάδα μέτρησης των εξής

Γωνιακή ταχύτητα

Συχνότητα

Περίοδος

Ροπή αδράνειας

Στροφορμή

Κινητική ενέργεια

Έργο

 


Ανδρέας Χρυσάνθου

01/05/2012

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-2

Ορμή-2

Ασκήσεις

1. Σώμα μάζας m που κινείται οριζόντια προς τα δεξιά με σταθερή ταχύτητα u προσκρούει σε κατακόρυφο τοίχο και ανακλάται ακριβώς προς τα πίσω με την ίδια ταχύτητα. Η κρούση διάρκεσε χρόνο τ.

1.1 Να γραφούν σχέσεις που να δίνουν

ι.  τη μεταβολή της ορμής του σώματος

ιι. τη δύναμη που ασκήθηκε στο σώμα

1.2 Να διερευνηθεί αν η κρούση είναι πλαστική ή ελαστική

1.3 Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις ορμής-χρόνου του σώματος και δύναμης-χρόνου πάνω στο σώμα

1.4 Αν η κρούση διαρκούσε χρόνο πως θα άλλαζαν οι γραφικές παραστάσεις;

 

2. Αν το σώμα της προηγούμενης άσκησης κινείτο κατακόρυφα προς τα κάτω και συγκρουόταν με οριζόντιο πάτωμα να βρείτε σχέση που θα έδινε τη δύναμη πάνω στο σώμα.

 

3. Σώμα μάζας 3Kg που κινείται με ταχύτητα 4m/s συγκρούεται μετωπικά και πλαστικά με σώμα μάζας 2 Kg που κινείται ακριβώς αντίθετα  με ταχύτητα 10m/s.

3.1 Να υπολογιστούν η ταχύτητα του συστήματος μετά την κρούση και η κινητική ενέργεια που «χάθηκε»

3.2 Αν η κρούση διάρκεσε 0,2s να υπολογιστεί η δύναμη που ασκήθηκε στο πρώτο σώμα.

 

4. Αν η κρούση της προηγούμενης  άσκησης ήταν ελαστική να βρεθεί η ταχύτητα κάθε σώματος μετά την κρούση και να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις ορμής-χρόνου και δύναμης-χρόνου και για τα δυο σώματα στους ίδιους άξονες.

 

5. Σε αρχικά ακίνητη οριζόντια εξέδρα μάζας 150Kg που βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο και μπορεί να κινείται χωρίς τριβές βρίσκεται στη μια της άκρα ένας παιδί μάζας 50Kg. Κάποια στιγμή το παιδί τρέχει κατά μήκος της εξέδρας με ταχύτητα 6m/s μέχρι να πηδήσει από την άλλη άκρη της.

5.1 Να υπολογιστούν η ταχύτητα της εξέδρας όταν το παιδί βρίσκεται σ’ αυτή και όταν πηδά από αυτή

5.2 Η ταχύτητα του κέντρου μάζας του συστήματος

5.3 Η ενέργεια που δαπανά το παιδί όταν είναι στην εξέδρα και όταν πηδά από αυτή.


Ανδρέας Χρυσάνθου

30/04/2012

 

 

 

.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ


Οι εξατάσεις των παιδιών τελείωσαν

Η ιστοσελίδα μας πρόσφερε δωρεάν βοήθεια.

Το σχτικό τμήμα είχε 150 επισκέψεις. Ευχαριστούμε...

1. Ορμή 1

2. Ορμή 2

3. Στροφορμή 1

4. Στροφορμή - 2

5. Ελαστικότητα

6. Ταλαντώσεις-1

7. Ταλαντώσεις - 2

8. Ταλαντώσεις - 3

9. Ταλαντώσεις - 4

10. Ταλαντώσεις - 5

11. Ταλαντώσεις - 6

12. Ταλαντώσεις - 7

13. Ταλαντώσεις - 8

14. Ταλαντώσεις - 9

15. Ταλαντώσεις - 10

16. Κύματα - 1

17. Κύματα -  2

18. Κύματα - 3

19. Κύματα - 4

20. Κύματα - 5

21. Κύματα - 6

22. Ήχος - 1

23. Ήχος - 2

24. Ήχος -  3

25. Ήχος - 4

26. Φως - 1

27. Φως - 2

28. Επαγωγή - 1

29. Επαγωγή - 2

30. Επαγωγή - 3

31. Επαγωγή - 4

32. Επαγωγή - 5

 


 
« StartPrev123456789NextEnd »

Page 8 of 9