Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-3 

Στροφορμή - 1

1. Ροπή αδρανείας σώματος

2.1 Ορισμός: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

 

 

2.2 Τι εκφράζει ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

 

 

2.3 Μονάδα μέτρησης

 

2. Σχέσεις

2.1 Γραμμικής - γωνιακής ταχύτητας

2.2 Συχνότητας - περιόδου

2.3 Γωνιακής ταχύτητας - περιόδου

 

3. Στροφορμή σώματος

3.1 Ορισμός ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

(τύπος-σχήμα)

3.2 Με βάση την προηγούμενη σχέση να αποδειχθεί ότι για υλικό σημείο ισχύει L=p.r

 

 

 

3.3 Θεώρημα διατήρησης της στροφορμής …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

3.4 Εφαρμογές ……………………………………………………………………………………..

 

4. Κινητική ενέργεια περιστρεφόμενου σώματος

4.1 Τύπος :

 

4.2 ΔΕκ = W        (ΔΕδ = W)

 

5. Μονάδες

Γράψετε τη μονάδα μέτρησης των εξής

Γωνιακή ταχύτητα

Συχνότητα

Περίοδος

Ροπή αδράνειας

Στροφορμή

Κινητική ενέργεια

Έργο

 


Ανδρέας Χρυσάνθου

01/05/2012