Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 6

Tαλαντώσεις-1

Α ΘΕΩΡΙΑ

1. Να γραφούν οι ορισμοί

1.1 Ταλάντωση ……………………………………………………………………………………..

 

1.2 Γραμμική Ταλάντωση ………………………………………………………………………….

 

1.3 Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση (ΓΑΤ) ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

1.4 Απομάκρυνση ………………………………………………………………………………….

 

1.5 Πλάτος ………………………………………………………………………………………….

 

1.6 Συχνότητα ………………………………………………………………………………………

 

 

2. Σε ποια σημεία της ΓΑΤ είναι μέγιστη και σε ποια μηδέν

2.1 Η ταχύτητα ……………………………………………………………………………………..

 

2.2 Η επιτάχυνση …………………………………………………………………………………..

 

 

3. Δίδεται η ΓΑΤ y=y0ημ(ωt0):

Να βρεθούν οι εξισώσεις της ταχύτητας και της επιτάχυνσης σε σχέση με το χρόνο 

4. Στη ΓΑΤ να βρεθούν οι σχέσεις της ταχύτητας και επιτάχυνσης σε σχέση με την απομάκρυνση και να παρασταθούν γραφικά

5. Ικανή και αναγκαία συνθήκη (ΙΑΣ) για ΓΑΤ:

5.1 Να βρεθεί η σχέση της δύναμης με τη μετατόπιση και να παρασταθεί γραφικά

5.2 Να διατυπωθεί η Ικανή κι Αναγκαία Συνθήκη για Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

6. Συντονισμός

6.1 Ελεύθερη Ταλάντωση ………………………………………………………………………….

 

6.2 Εξαναγκασμένη ταλάντωση ……………………………………………………………………

 

6.2 Συντονισμός …………………………………………………………………………………….

και συμβαίνει όταν …………………………………………………………………………………..

 

Β. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

 

Typologio T

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

05/05/2012