Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 7

Tαλαντώσεις-2

Να συμπληρώσετε τις γραφικές παραστάσεις

 

Talantosis 1

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

06/05/2012