Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  - 9

ΕΛΑΤΗΡΙΟ-1

1. Αποδείξετε ότι αν από ένα κατακόρυφο ελατήριο εξαρτηθεί σώμα και διεγερθεί σε κατακόρυφη ταλάντωση αυτή θα είναι ΓΑΤ και εύρετε σχέση που να δίδει την περίοδό της

2. Να επαναλάβετε το ίδιο με την προϋπόθεση ότι το σώμα που εξαρτήθηκε είναι σιδερένιο και κάτω από αυτό τοποθετήθηκε μαγνήτης.

 

3. Κάμετε την κατάλληλη γραφική παράσταση ώστε από τη σχέση αυτή να υπολογίζεται η σταθερά του ελατηρίου και υποδείξετε τρόπο υπολογισμού της