Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 11

Ελατήριο - 3

Ελατήριο σταθεράς 50 Ν/m είναι στερεωμένο σε οριζόντιο λείο τραπέζι και φέρει στο ένα του άκρο σώμα μάζας 2Kg. Σ΄αυτό προσπίπτει σώμα μάζας 3Kg που κινείται οριζόντια με ταχύτητα 20m/s και συγκολλάται μαζί του.  

1. Να υπολογιστούν

    α. Η αρχική ταχύτητα του συστήματος

    β. Το πλάτος της ταλάντωσης που δημιουργείται

    γ. Η περίοδος της ταλάντωσης

    δ. Η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης τη χρονική στιγμή 0,5s

 

2. Κατά την ταλάντωση δημιουργούνται τριβές με την ατμόσφαιρα

    Μεταβάλλονται και πως

    α. το πλάτος της ταλάντωσης

    β. η περίοδος της ταλάντωσης

    γ. η μέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης

 

Ανδρεας Χρυσάνθου

08/05/2012

 

 

 

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 9

Ελατήριο - 2