Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 13

Μαθηματικό Εκκρεμές - 2

 

Ασκήσεις

1. Θα μεταβληθεί η περίοδος ταλάντωσης μαθηματικού εκκρεμούς που φέρει σιδερένια μπαλίτσα και πως αν

α. Αυξήσουμε το μήκος του

β. Αυξήσουμε τη μάζα του

γ. Αυξηθεί η επιτάχυνση της βαρύτητας

δ. Αν κάτω από αυτό βάλουμε μαγνήτη

ε. Αν το βάλουμε σε ασανσέρ που επιταχύνεται προς τα κάτω.

 

 

2. Μαθηματικό εκκρεμές μήκους 90cm εκτρέπεται προς τα δεξιά κατά 6cm και αφήνεται ελεύθερο. Όταν περνά από τη θέση ισορροπίας το νήμα του χτυπά σε καρφί (K) που απέχει 50cm από το σημείο στήριξης, οπότε συνεχίζει την ταλάντωσή του με διαφορετικό μήκος.

2.1 Να υπολογισθούν

α.. Η περίοδος ταλάντωσης κάθε εκκρεμούς.

β. Ο χρόνος που χρειάζεται το σφαιρίδιο για να πάει από το δεξιό άκρο στο αριστερό.

γ. Η ταχύτητα του σφαιριδίου στην κατακόρυφη θέση.

δ. Το πλάτος της ταλάντωσης του μικρού εκκρεμούς

2.2. Να γραφεί η εξίσωση της ταλάντωσης κάθε εκκρεμούς.

Pendulum 1

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

10/05/2012