Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 15

ΚΥΜΑΤΑ

Α. ΘΕΩΡΙΑ
  1. Τι είναι κύμα

…………………………………………………………………………………………………….

 

  1. Τι είναι αρμονικό κύμα

…………………………………………………………………………………………………….

 

  1. Τι μεταφέρει

……………………………………………………………………………………………………

 

  1. Τι είναι εγκάρσιο κύμα-παραδείγματα

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

 

  1. Τι είναι διαμήκες κύμα – παραδείγματα

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

  1. Τι είναι ταχύτητα διάδοσης κύματος και από τι εξαρτάται

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

  1. Τι είναι μήκος κύματος

……………………………………………………………………………………………………

 

 Waves 5