Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 16

Τρέχον Κύμα

Ασκήσεις

1. Δίδεται το στιγμιότυπο του πιο κάτω τρέχοντος κύματος που έχει πηγή το σημείο Ο και κινείται προς τα δεξιά

Waves 6

α. Η πηγή του κύματος

ι. πόσο χρόνο λειτούργησε

ιι. πόση φάση έχει

β. Σημειώστε με το γράμμα

ι. Α ένα σημείο του κύματος που κινείται προς τα κάτω

ιι. Β ένα σημείο του κύματος που έχει μέγιστη αρνητική ταχύτητα

ιιι. Δ ένα σημείο του κύματος που έχει επιτάχυνση μέγιστη θετική

 

γ. Σχεδιάστε το στιγμιότυπο του κύματος μετά από χρόνο 3Τ/4 αν η πηγή

ι. εξακολουθεί να λειτουργεί

ιι. σταμάτησε να λειτουργεί

 

 

2. Δίδεται η εξίσωση τρέχοντος κύματος y=0,5ημ(4πt-0,5πx) όπου οι αποστάσεις μετρούνται σε m και χρόνοι σε sec.

α)  Να βρείτε την ταχύτητα διάδοσής του

β)  Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπό του  τη χρονική στιγμή 1,25s σε βαθμολογημένους άξονες

γ)  Να παραστήσετε γραφικά τη φάση ενός σημείου που απέχει 4m από την πηγή σε σχέση με το χρόνο σε βαθμολογημένους άξονες

δ) Να βρείτε την ταχύτητα ταλάντωσης ενός σημείου που απέχει 2m από τη πηγή τη χρονική στιγμή 0,1s


Ανδρέας Χρυσάνθου

10/05/2012