Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 18

Συμβολή – 3

Άσκηση

Να σχεδιάσετε το αποτέλεσμα της διάδοσης των πιο κάτω κυμάτων μετά από χρόνο

α. Τ/4

β. Τ/2

γ. 3Τ/4

δ. Τ

ε. 5Τ/4

 

Inter 3

Ανδρέας Χρυσάνθου

11/05/2012