Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 19

Συμβολή – 4

1. Δυο όμοιες πηγές κυμάτων Α και Β (σχήμα 1) που απέχουν μεταξύ τους απόσταση 12m παράγουν κύματα  σε φάση.. Η φάση του κύματος της πηγής Α τη στιγμή t=7,5s μεταβάλλεται με την απόσταση όπως φαίνεται στο.σχήμα 2

α. Να υπολογίσετε την ταχύτητα διάδοσης του κύματος, το μήκος κύματος και τη συχνότητά του.

 

β. Αν το πλάτος των κυμάτων είναι 4mm, να υπολογίσετε το πλάτος του κύματος που θα προκύψει.

 

γ. Να υπολογίσετε την απομάκρυνση του σημείου Ζ από τη θέση ισορροπίας του, με ΖΒ κάθετη στην ΑΒ και ΖΒ=5m

ι. τη χρονική στιγμή t=2s

ιι. τη χρονική στιγμή t=7s

 

δ. Πόσο το πλάτος του κύματος στο Z

Inter 4

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

11/05/2012