Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 23

Ήχος – 2

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου

Σε ένα δοχείο με νερό βυθίζουμε εντελώς γυάλινο σωλήνα ανοικτό και στα δυο άκρα. Ο σωλήνας κρατείται σε κατακόρυφη θέση. Κτυπούμε ένα διαπασών γνωστής συχνότητας  και το πλησιάζουμε στο πάνω άκρο του σωλήνα. Ανυψώνουμε το σωλήνα έως ότου ακουστεί ο πρώτος έντονος ήχος. Καταγράφουμε το μήκος του σωλήνα που εξήλθε του νερού και τη συχνότητα του διαπασών. Επαναλαμβάνουμε το πείραμα με διαπασών άλλων συχνοτήτων και συμπληρώνουμε τον πιο κάτω πίνακα.

f ( Hz ) L (cm)

100          88

200          43

300          28

400          20

500          16

 

  1. Να εξηγηθεί γιατί για κάποιο μήκος του σωλήνα ακούγεται έντονος ήχος
  2. Να γίνει κατάλληλο σχήμα
  3. Να αποδειχθεί ότι για το πείραμα αυτό ισχύει η σχέση L = c / 4f
  4. Να συμπληρωθεί ο πίνακας και να γίνει η κατάλληλη γραφική παράσταση για να υπολογισθούν η ταχύτητα του ήχου και η διόρθωση του άκρου.
  5. Πως σχολιάζετε το αποτέλεσμα;

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012