Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 26 

Φως-1

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Τι είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Τι είναι φως

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Γράψετε μια ομοιότητα και μια διαφορά δυο φωτεινών χρωμάτων

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Γιατί δυο λάμπες δεν είναι σύμφωνες πηγές;;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Ποια η σημασία του πειράματος Young;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Ποιος ο ρόλος της πρώτης σχισμής στο πείραμα Young;

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Ποια τα πλεονεκτήματα του φωτός Laser;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 1. Στον τρίτο φωτεινό κροσσό του πειράματος Young ποια η διαφορά δρόμου των δυο ακτίνων και ποια η διαφορά φάσης τους;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Πως μπορούμε να αυξήσουμε την απόσταση των φωτεινών κροσσών στο πείραμα Young;

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Β.  ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

 1. c=3x108 m/s     ταχύτητα του φωτός
 1. yk = kλD / d  απόσταση κροσσού k από τον κεντρικό
 1. s=    λD / d  απόσταση δυο κροσσών μεταξύ τους

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012