Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 27

Φως-2

Άσκηση

Αν στο πείραμα Young χρησιμοποιηθεί πράσινο φως μήκους κύματος 500nm και η απόσταση των σχισμών είναι 2mm, ενώ η απόσταση του πετάσματος από τις οπές είναι 2,5m,

1. να βρεθεί η απόσταση που χωρίζει τους κροσσούς τρίτης τάξης μεταξύ τους

2. Τι θα παρατηρηθεί στους κροσσούς αν χρησιμοποιηθεί πηγή λευκού φωτός;

3. Όταν χρησιμοποιείται φως Leiser δεν απαιτείται η χρησιμοποίηση του διαφράγματος της μιας οπής. Γιατί;

 

 

Πείραμα

Πομπός μικροκυμάτων τοποθετείται σε μικρή απόσταση πίσω από μεταλλικό διάφραγμα που φέρει δυο μικρές σχισμές . Στην άλλη μεριά του διαφράγματος και σε μεγάλη απόσταση κινείται σημειακός δέκτης μικροκυμάτων που είναι συνδεδεμένος με μικροαμπερόμετρο.

1. Να εξηγήσετε πως θα εργαστείτε για να μετρήσετε το μήκος κύματος των μικροκυμάτων.

2. Τι μπορεί να συμβεί αν αυξηθεί το πλάτος των σχισμών

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012