.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ


Οι εξατάσεις των παιδιών τελείωσαν

Η ιστοσελίδα μας πρόσφερε δωρεάν βοήθεια.

Το σχτικό τμήμα είχε 150 επισκέψεις. Ευχαριστούμε...

1. Ορμή 1

2. Ορμή 2

3. Στροφορμή 1

4. Στροφορμή - 2

5. Ελαστικότητα

6. Ταλαντώσεις-1

7. Ταλαντώσεις - 2

8. Ταλαντώσεις - 3

9. Ταλαντώσεις - 4

10. Ταλαντώσεις - 5

11. Ταλαντώσεις - 6

12. Ταλαντώσεις - 7

13. Ταλαντώσεις - 8

14. Ταλαντώσεις - 9

15. Ταλαντώσεις - 10

16. Κύματα - 1

17. Κύματα -  2

18. Κύματα - 3

19. Κύματα - 4

20. Κύματα - 5

21. Κύματα - 6

22. Ήχος - 1

23. Ήχος - 2

24. Ήχος -  3

25. Ήχος - 4

26. Φως - 1

27. Φως - 2

28. Επαγωγή - 1

29. Επαγωγή - 2

30. Επαγωγή - 3

31. Επαγωγή - 4

32. Επαγωγή - 5