Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 12

Μαθηματικό Εκκρεμές - 1

 

1. α) Τι είναι μαθηματικό εκκρεμές;

β) Αποδείξετε ότι αν μαθηματικό εκκρεμές διεγερθεί σε ταλάντωση μικρού πλάτους, ταλάντωση αυτή θα είναι ΓΑΤ και εύρετε σχέση που να δίδει την περίοδό της.

 

2. Αν το σφαιρίδιο του εκκρεμούς είναι σιδερένιο και κάτω από αυτό τοποθετηθεί μαγνήτης που ασκεί έλξη ίση με το βάρος του σφαιριδίου να επαναληφθεί το ερώτημα 1β.

 

3. Εξηγείστε πως θα μετρήσουμε πειραματικά την επιτάχυνση της βαρύτητας με τη βοήθεια μαθηματικού εκκρεμούς

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

08/05/2012