Μαθήματα Β
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Αγαπητά μου παιδιά,
Καλή χρονιά!
Με το άνοιγμα των σχολείων αρχίζουμε από σήμερα (03/09/2012) να δημοσιεύουμε σειρά μαθημάτων.
Κάθε βδομάδα θα δημοσιεύουμε δυο μαθήματα. Αρχίζουμε...
.

2. Μονάδες μέτρησης

3.  Διανύσματα

4. Μάζα και Βάρος

6. Ταχύτητα

7. Ασκήσεις

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Β’  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

 

 

           ΘΕΜΑ                                         ΠΕΡΙΟΔΟΙ

 1. Δύναμη, βάρος, μάζα                          2
 2. Κινηματική                                          4
 3. Νόμοι του Νεύτωνα                             8
 4. Κίνηση και Ενέργεια                           8
 5. Τριβή                                                 9
 6. Βολές                                                 14
 7. Κυκλική κίνηση                                  16
 8. Ροπή, ισορροπία στερεού                     7
 9. Βαρύτητα                                           12
 10. Στατικός Ηλεκτρισμός                         18
 11. Ηλεκτρικό Ρεύμα                                24
 12. Σύγχρονη Φυσική                             30 

Κύματα                                     2

Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα          2

Φωτόνια                                   2

Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο         5

Ατομική Φυσική                        7

Πυρηνική Φυσική                    12

 

 

Επανάληψη 4

ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ  

1. Βάρος

α. Τι είναι βάρος ενός σώματος;

 


β. Σχεδιάστε μια πέτρα που βρίσκεται στον αέρα.

Έστω ότι έχει βάρος 5Ν

ι. Σχεδιάστε το

 

ιι. Το βάρος αυτού του σώματος

έχει μέτρο       

το σημείο εφαρμογής του ονομάζεται κέντρο βάρους

η διεύθυνση  του είναι η κατακόρυφος

και η φορά του είναι προς τα κάτω  

 

2. Μάζα

α. Τι είναι μάζα ενός σώματος

 

 


β. Η σχέση μάζας και βάρους είναι Β=mg


γ. Ένα σώμα έχει μάζα 1200g. Να υπολογίσετε το βάρος του.

 

 


δ. Με ποιο όργανο μετρούμε τη μάζα και με ποιο το βάρος ενός σώματος;

 


ε. Σε ένα πύραυλο που απομακρύνεται από τη γη υπάρχει ένας αστροναύτης. Μεταβάλλονται η μάζα ή το βάρος του και πως;

 

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

05/09/2012


 

Επανάληψη 2

ΜΟΝΑΔΕΣ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ  SI (System International)

 

Α. Συμπληρώστε τον πίνακα

Όνομα

Σύμβολο

Τύπος

Μονάδα

Χρόνος

 

 

ΧΧΧΧ

 

 

Θεμελιώδη

μεγέθη

 

 

s

ΧΧΧΧ

 

 

 

 

ΧΧΧ

Kg

 

 

Ταχύτητα

 

 

 

 

Παράγωγα

μεγέθη

 

Επιτάχυνση

 

 

 

 

 

 

m.α

 

 

 

Β. Ασκήσεις

1. Συμπληρώστε τα εξής

1m     = ……… cm

1Km  = ……… m

1min  = ……… s

   

2. Πόσα δευτερόλεπτα είναι

α. μια ώρα

β. μια μέρα

 

3. Ποια  η σχέση των εξής:

α. 3,6m     = …… cm

β. 2,75Km = ………m

 

4. Πόσα λεπτά είναι 20s

 

5. Πόσες ώρες είναι 300s

 

 6. Πόσα μέτρα είναι 30cm

 

7. Πόσα χιλιόμετρα είναι 40m

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

05/09/2012

 

 

                                                                    Επανάληψη 1

 

Image1a
Image1b

 
« StartPrev1234NextEnd »

Page 4 of 4