Μαθήματα Β
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Αγαπητά μου παιδιά,
Καλή χρονιά!
Με το άνοιγμα των σχολείων αρχίζουμε από σήμερα (03/09/2012) να δημοσιεύουμε σειρά μαθημάτων.
Κάθε βδομάδα θα δημοσιεύουμε δυο μαθήματα. Αρχίζουμε...
.

2. Μονάδες μέτρησης

3.  Διανύσματα

4. Μάζα και Βάρος

6. Ταχύτητα

7. Ασκήσεις

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Μάθημα 7

ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 2


α. Χαρακτηρίστε τις κινήσεις του διαγράμματος

 

Image8

β. Υπολογίστε την επιτάχυνση κάθε κίνησης και τη μετατόπιση σε κάθε μια.

 

δ. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις α = f (t) και x = f (t) για όλη την κίνηση

 

Μάθημα 5

ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 1

 

1. Αυτοκίνητο εκκινεί και κινείται με σταθερή επιτάχυνση 4m/s2 για 5s . Στη συνέχεια κινείται για ακόμα 3s ομαλά με την ταχύτητα που απέκτησε.

α. Να υπολογιστούν η ταχύτητα που απέκτησε και το διάστημα που διάνυσε.

β. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις α=f(t),  u=f(t) και   x=f(t) για όλη την κίνηση σε βαθμολογημένους άξονες

 

Μάθημα 6

ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

Άσκηση

 

Ένα αυτοκίνητο που έχει ταχύτητα 12m/s επιβραδύνεται ομαλά και σταματά σε 6s .

`     α) Να υπολογιστούν η επιβράδυνσή του και το διάστημα που διάνυσε μέχρι να σταματήσει

 

      β) Να υπολογιστεί η μέση ταχύτητά του

 

     γ) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις

         α=f(t) , u= f(t) και   χ= f(t)

 

Μάθημα 4

ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

Άσκηση

 

Ένα όχημα με αρχική ταχύτητα 5m/s επιταχύνεται για 4s με σταθερή επιτάχυνση 2m/s2 .

1.1  Να υπολογιστούν η τελική του ταχύτητα και η μετατόπισή του

1.2  Αφού συμπληρωθεί ο πιο κάτω πίνακας να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις α=f(t), u=f(t) και x=f(t)

 

t(s) a(m/s2) u(m/s) x(m)
0      
1      
2      
3      
4      

 

1.3  Από τις γραφικές παραστάσεις ελέγξετε

1.3.1        αν το εμβαδόν στην α=f(t) δίδει τη μεταβολή της ταχύτητας

1.3.2        αν η κλίση στην u=f(t) δίδει την επιτάχυνση

1.3.3        αν το εμβαδόν στην u=f(t) δίδει τη μετατόπιση

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

  1. Τις πιο πάνω παρατηρήσεις να τις θυμάστε πάντοτε και να τις εφαρμόζετε στην περίπτωση που σας δίδεται μια γραφική παράσταση και σας τίθενται κάποια ερωτήματα
  2. Τη μορφή των πιο πάνω γραφικών παραστάσεων να τη θυμάστε πάντοτε για να κάνετε εύκολα τις γραφικές παραστάσεις, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε πίνακες αλλά γνωρίζοντας απλώς το αρχικό και τελικό αποτέλεσμα
 
« StartPrev1234NextEnd »

Page 2 of 4