Μαθήματα Β
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Αγαπητά μου παιδιά,
Καλή χρονιά!
Με το άνοιγμα των σχολείων αρχίζουμε από σήμερα (03/09/2012) να δημοσιεύουμε σειρά μαθημάτων.
Κάθε βδομάδα θα δημοσιεύουμε δυο μαθήματα. Αρχίζουμε...
.

2. Μονάδες μέτρησης

3.  Διανύσματα

4. Μάζα και Βάρος

6. Ταχύτητα

7. Ασκήσεις

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


Μάθημα 3

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ


1. Ορισμός

Επιτάχυνση ενός σώματος είναι η μεταβολή της ταχύτητάς του στη μονάδα του χρόνου

Image7

Συνδυάζοντας τις πιο πάνω εξισώσεις βγαίνει και η εξίσωση

u2 = u02 + 2a x 

 

Στις πιο πάνω τρεις εξισώσεις αν η ταχύτητα ή επιτάχυνση έχουν αρνητική φορά, τα μεγέθη αυτά έχουν αρνητική τιμή.

 

 

 

Μάθημα 1β

ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ

Ασκήσεις

 

Άσκηση 1

Πάνω σε μια ευθεία κινούνται δυο σώματα με σταθερές ταχύτητες. Δυο σημεία της ευθείας, τα  Α και Β, απέχουν 50m . Από το Α περνά ένα σώμα με ταχύτητα 15m/s και από το Β ένα άλλο σώμα με ταχύτητα 10m/s . Τα δυο σώματα κινούνται το ένα προς το άλλο.

α. Σε πόσο χρόνο θα συναντηθούν και σε πόση απόσταση από το Α

β. Να γίνει γραφική παράσταση της μετατόπισης κάθε σώματος σε σχέση με το χρόνο στους ίδιους άξονες. (Θεωρήστε το Α ως αρχή των αξόνων)

 

 

Άσκηση 2

Τα προηγούμενα σώματα κινούνται και τα δυο προς τα δεξιά. Να απαντήσετε στα ίδια ερωτήματα.

 

 

Άσκηση 3

Αν κινούνται και τα δυο προς τα αριστερά τι θα γίνει και γιατί.

 

Μάθημα 1

TAXYTHTA

 

1. Ταχύτητα

α. Ορισμός ταχύτητας

Ταχύτητα ενός σώματος είναι η μετατόπισή του στη μονάδα του χρόνου

Image6a 

β. Παρατηρήσεις

1. Η ταχύτητα είναι διανυσματικό μέγεθος

2. Η ταχύτητα εφάπτεται της τροχιάς

 

γ. Μονάδα

m/s

 

2. Ομαλή Κίνηση

α. Ομαλή κίνηση είναι η κίνηση στην οποία το μέτρο της ταχύτητας είναι σταθερό.

β. Εδώ θα εξετάσουμε την ευθύγραμμη κίνηση. Στην ομαλή ευθύγραμμη κίνηση διατηρείται σταθερό και το μέτρο και η διεύθυνση της ταχύτητας.

γ. Στην ομαλή ευθύγραμμη κίνηση  αφού η ταχύτητα είναι σταθερή το Δx μπορεί να είναι όλη η μετατόπιση x και ο χρόνος Δt να είναι όλος ο χρόνος της κίνησης t.

Άρα η σχέση (1) μπορεί να γραφεί u =  ή   x = u.t

Συνιστούμε να θυμάστε τη δεύτερη σχέση

 

3.. Γραφικές παραστάσεις

 Image6b

4. Άσκηση

α. Να εξηγήσετε γιατί οι γραφικές παραστάσεις έχουν τις πιο πάνω μορφές

β. Τι παριστάνει το εμβαδόν της γραφικής παράστασης u=f(t)

γ. Τι παριστάνει η κλίση της  x=f(t)

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

13/09/2012

 
Image5
 
« StartPrev1234NextEnd »

Page 3 of 4