Β’  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

 

 

           ΘΕΜΑ                                         ΠΕΡΙΟΔΟΙ

 1. Δύναμη, βάρος, μάζα                          2
 2. Κινηματική                                          4
 3. Νόμοι του Νεύτωνα                             8
 4. Κίνηση και Ενέργεια                           8
 5. Τριβή                                                 9
 6. Βολές                                                 14
 7. Κυκλική κίνηση                                  16
 8. Ροπή, ισορροπία στερεού                     7
 9. Βαρύτητα                                           12
 10. Στατικός Ηλεκτρισμός                         18
 11. Ηλεκτρικό Ρεύμα                                24
 12. Σύγχρονη Φυσική                             30 

Κύματα                                     2

Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα          2

Φωτόνια                                   2

Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο         5

Ατομική Φυσική                        7

Πυρηνική Φυσική                    12