Μάθημα 6

ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

Άσκηση

 

Ένα αυτοκίνητο που έχει ταχύτητα 12m/s επιβραδύνεται ομαλά και σταματά σε 6s .

`     α) Να υπολογιστούν η επιβράδυνσή του και το διάστημα που διάνυσε μέχρι να σταματήσει

 

      β) Να υπολογιστεί η μέση ταχύτητά του

 

     γ) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις

         α=f(t) , u= f(t) και   χ= f(t)