Μάθημα 8

ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 3

 

Άσκηση

Κινητό με αρχική ταχύτητα u0 = 10 m/s υφίσταται τις επιταχύνσεις της γραφικής παράστασης .

 

Image9

α. Να υπολογιστεί η ταχύτητα στο 10ο και 40ο δευτερόλεπτο

 

β. Να γίνουν οι γραφικές  παραστάσεις u=f(t) και x=f(t)