Μάθημα 9

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ  ΒΟΛΗ

Θεωρία

 

1. Ορισμός της βολής

Βολή είναι η κίνηση που κάνει ένα σώμα όταν, αφού του δώσουμε μια αρχική ταχύτητα, το αφήσουμε να κινηθεί ελεύθερα (μόνο υπό την επίδραση του βάρους του)

 

Image10

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

20/10/2012