Μάθημα 11

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ

Ασκήσεις 2

 

1. Ένα σώμα αφήνεται να πέσει από ύψος 125m .

α. Να υπολογιστεί η μέση ταχύτητα της κίνησής του.

β. Να υπολογιστεί το διάστημα που διανύει κατά τη διάρκεια του τελευταίου δευτερόλεπτου της κίνησής του

 

 

2. Από ύψος 60m αφήνεται να πέσει ένα σώμα. Ταυτόχρονα από το έδαφος βάλλεται προς τα πάνω άλλο σώμα με ταχύτητα 30m/s.

α. Σε πόσο χρόνο θα συναντηθούν και σε πόσο ύψος από το έδαφος.

β. Ποια η ταχύτητα καθενός κατά τη στιγμή της σύγκρουσής τους.

γ. Να γίνουν οι εξής γραφικές παραστάσεις και για τα δυο σώματα στους ίδιους άξονες

y = f(t)            u = f(t)

 

 

3. Από ύψος 50m  βάλλεται κατακόρυφα προς τα πάνω ένα σώμα με αρχική ταχύτητα 30m/s. Ταυτόχρονα από το έδαφος βάλλεται προς τα πάνω άλλο σώμα με αρχική ταχύτητα 40m/s.

α. Σε πόσο χρόνο θα συναντηθούν και σε πόσο ύψος από το έδαφος.

β. ι. Υπολογίστε την ταχύτητα καθενός τη στιγμή της συνάντησης.

ιι. Τι παρατηρείτε;

γ. Ποια η διαφορά του μέγιστου ύψους που θα ανεβούν.