Μάθημα 4

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑΣ

 

 

1. Γενικευμένος Δεύτερος Νόμος του Νεύτωνα

α. Ο νόμος

Η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα ή σύστημα σωμάτων είναι ίση με το ρυθμό μεταβολής της ορμής τους.

Image6