Μάθημα 4

Γ.Δ.Ν. του ΝΕΥΤΩΝΑ

Ασκήσεις Α  

 

1. Σε λείο οριζόντιο δάπεδο βρίσκεται σώμα μάζας 3Kg που είναι αρχικά ακίνητο. Σ’ αυτό ασκείται οριζόντια δύναμη για 5s. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις α=f(t),u=f(t), F=f(t) και p=f(t)

 

Image7