Μάθημα 5

Γ.Δ. ΝΕΥΤΩΝΑ

Ασκήσεις B

 

1. Μπάλα μάζας  0,2Kg κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα 15m/s, κτυπά σε τοίχο και ανακλάται ακριβώς προς τα πίσω με ταχύτητα 12m/s. Η επαφή μπάλας-τοίχου διάρκεσε 0,2s . α. Να γίνει η γραφική παράσταση  p=f(t)

β. Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκήθηκε από τον τοίχο στη μπάλα

γ. Να γίνει γραφική παράσταση της δύναμης που άσκησε ο τοίχος σε σχέση με το χρόνο

 

2. Στην προηγούμενη άσκηση πόση δύναμη θα ασκείτο στον τοίχο αν

α. Η μπάλα είχε διπλάσια μάζα

β. Η μπάλα ήταν πιο μαλακή και η κρούση διαρκούσε 0,25s


3. Στην άσκηση 1 αν η μπάλα έπεφτε κατακόρυφα σε οριζόντιο δάπεδο, πόση δύναμη θα ασκούσε αυτό στη μπάλα;