Μάθημα 6

ΘΕΩΡΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

 

1. Αν η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα (ή σύστημα σωμάτων) είναι μηδέν τι γίνεται η ορμή του;

ΣFεξ =  Αν  ΣFεξ=0 → Δp = 0 → pμετά – pπριν = 0 → pμετά = pπριν

 

2. Θεώρημα διατήρησης της ορμής

Αν η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σε ένα σώμα (ή σύστημα σωμάτων) είναι μηδέν και συμβεί κάτι, τότε η ορμή του σώματος (ή του συστήματος σωμάτων) παραμένει σταθερή μετά το συμβάν

 

3. Απομονωμένο σύστημα σωμάτων

Όπως είπαμε στο μάθημα 1, απομονωμένο σύστημα σωμάτων είναι το σύστημα στο οποίο η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σ’ αυτό είναι μηδέν.

Άρα η ορμή του απομονωμένου συστήματος  διατηρείται σταθερή.


4. Εφαρμογές

Το θεώρημα διατήρησης της ορμής εφαρμόζεται στις

α. εκρήξεις και

β. συγκρούσεις  (κρούσεις) των σωμάτων

γιατί οι δυνάμεις που ασκούνται στα φυσικά αυτά φαινόμενα είναι μόνο εσωτερικές, άρα η συνισταμένη τους, όπως είδαμε στο μάθημα 3, είναι μηδέν.

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/10/2012