Μάθημα 8

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

Κρούσεις  

1. Τι είναι κρούση

Κρούση είναι η σύγκρουση δυο (ή περισσοτέρων) σωμάτων  

 

2. Γιατί διατηρείται η ορμή στην κρούση

Στις κρούσεις μεταξύ των συγκρουομένων σωμάτων αναπτύσσονται δυνάμεις που έχουν τη σχέση δράσης-αντίδρασης. Άρα για το σύστημα των συγκρουομένων σωμάτων η συνισταμένη των δυνάμεων που αναπτύσσονται είναι μηδέν. Επομένως για το σύστημα αυτό διατηρείται η ορμή του  

 

3. Κεντρική κρούση

Είναι η κρούση κατά την οποία οι ταχύτητες των δυο σωμάτων βρίσκονται πάνω στην ευθεία που περνά από τα κέντρα τους (διάκεντρος).

Η κεντρική κρούση ονομάζεται και μετωπική.  

 

4. Είδη κρούσεων

Υπάρχουν τρία είδη μετωπικών κρούσεων:

α. Πλαστική

Σ’ αυτήν υπάρχει μόνιμη παραμόρφωση των σωμάτων και τα σώματα, μετά την κρούση, συγκολλούνται και κινούνται μαζί (άρα έχουν κοινή ταχύτητα).

Στην πλαστική κρούση μέρος της αρχικής συνολικής κινητικής ενέργειας των σωμάτων μετατρέπεται σε θερμότητα (και άλλες μορφές ενέργειας).

 

β. Ελαστική

Σ’ αυτήν δεν υπάρχει μόνιμη παραμόρφωση των σωμάτων και, μετά την κρούση, τα σώματα έχουν διαφορετικές μεταξύ τους ταχύτητες.

Στην ελαστική κρούση δεν υπάρχει απώλεια κινητικής ενέργειας.

 

γ. Ημιελαστική

Σ΄ αυτήν τα δυο σώματα μετά την κρούση δεν συγκολλούνται και έτσι έχουν διαφορετικές, μεταξύ τους, ταχύτητες.

Στην ημιελαστική κρούση μέρος της συνολικής αρχικής κινητικής ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα.

 

 

Θα μελετήσουμε μόνο την πλαστική και ελαστική κρούση..

 


Ανδρέας Χρυσάνθου

14/10/2012