Μάθημα 2

ΟΡΜΗ  

1. Ορισμός

Ορμή (p) ενός σώματος είναι το γινόμενο της μάζας του επί την στιγμιαία ταχύτητά του.

 

p = m.u

 

Η ορμή είναι διανυσματικό μέγεθος και έχει διεύθυνση και φορά εκείνη της ταχύτητας.

 

Image4

 

 

2. Μονάδες μέτρησης

Η ορμή μετρείται σε Kg.m/s  ή σε  N.s  

 

3. Ασκήσεις

3.1 Ένα σωματώδης κύριος μάζας 100Kg τρέχει με ταχύτητα 0,5m/s . Ένα παιδάκι με μάζα 20Kg τρέχει με ταχύτητα 4m/s . Συγκρίνετε το μέτρο της ορμής τους.

 

 

3.2 Μια μπάλα μάζας 0,2Kg, που κινείται οριζόντια με ταχύτητα 15m/s προς τα δεξιά, χτυπά σε κατακόρυφο τοίχο και ανακλάται προς τα πίσω με ταχύτητα 10m/s. Να υπολογιστούν

α. η ορμή του πριν και μετά την κρούση

β. η μεταβολή της ορμής του