Β Λυκείου
.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ
 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Διαγώνισμα-1

 

  1. α. Να δώσετε τον ορισμό του ηλεκτρικού ρεύματος

     `β. Να σχεδιάσετε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα το οποίο να περιλαμβάνει πηγή, ανοικτό διακόπτη, και δυο αντιστάσεις κατά σειράν. Στο κύκλωμα να συνδεθεί   αμπερόμετρο και ένα βολτόμετρο που να μετρά την τάση στα άκρα της μιας αντίστασης

         γ. Στο προηγούμενο κύκλωμα αν U, R1, R2 είναι δεδομένα να βρεθούν σχέσεις που να δίδουν (όταν κλείσει ο διακόπτης)

            ι. την ένταση του ρεύματος και

            ιι. την τάση στα άκρα της R1

 

    2.  α. Να διατυπώσετε το νόμο του Ohm

        β. Σε άξονες I, U να κάμετε γραφικές παραστάσεις του ρεύματος που διαρρέει

            ι. σύρμα κωνσταντάνης

            ιι. λαμπτήρα πυρακτώσεως

όταν μεταβάλλεται η τάση στα άκρα τους.

γ. Να εξηγήσετε τη διαφορά των δυο παραστάσεων

 

    3. Τρεις ίσες ωμικές αντιστάσεις έχουν τιμή 30Ω η κάθε μια. Οι δυο συνδέονται παράλληλα και η τρίτη κατά σειράν με την πρώτη. Στα άκρα του κυκλώματος συνδέεται τάση 60V.

α. Να σχεδιαστεί το κύκλωμα

β. Να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε αντίσταση.

 

     4. Ρυθμιστική αντίσταση 0-25Ω αποτελείται από σύρμα κωνσταντάνης μήκους 100cm και

χρησιμοποιείται για να ρυθμίζει τη φωτοβολία λαμπτήρα πυρακτώσεως σταθερής αντίστασης 50Ω. Οι δυο συσκευές συνδέονται κατά σειράν και στα άκρα τους εφαρμόζεται τάση 150V.

α. Να σχεδιαστεί το κύκλωμα

β. Να υπολογιστεί η μέγιστη και ελάχιστη ένταση ρεύματος που μπορεί να διαρρέει τον λαμπτήρα

γ. Αν ο δρομέας της ρυθμιστικής αντίστασης βρίσκεται στα 40cm να υπολογιστεί η ένταση του ρεύματος  που θα διαρρέει το λαμπτήρα.

 

     5. Ένας μαθητής συνέδεσε τα στοιχεία της προηγούμενης άσκησης παράλληλα.

α. Να σχεδιαστεί το κύκλωμα

β. Να υπολογιστεί η μέγιστη και ελάχιστη ένταση που θα διαρρέει το λαμπτήρα.

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

15/04/2012

 
« StartPrev123456NextEnd »

Page 1 of 6