Β Λυκείου
ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

1.  Ένα αυτοκίνητο μάζας m μπαίνει σε κυκλικό κόμβο (round about) ακτίνας R, με ταχύτητα u,  Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ αυτοκινήτου και δρόμου είναι μ
α. Να κάμετε κατάλληλο σχέδιο στο οποίο να σημειώσετε
ι. τη φορά κίνησης
ιι. τη γωνιακή ταχύτητα, τη γραμμική ταχύτητα, την κεντρομόλο δύναμη
β. Να βρείτε σχέσεις που να δίνουν το χρόνο που θα χρειαστεί για να διαγράψει
ι. γωνία 30ο
ιι. μια στροφή
γ.  Για την κεντρομόλο δύναμη που ασκείται στο αυτοκίνητο
ι. Ποιος ασκεί την κεντρομόλο δύναμη στο αυτοκίνητο και ποια γνωστή δύναμη είναι
ιι. Ποια η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει η δύναμη αυτή
δ.  Να βρεθεί η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να έχει το αυτοκίνητο χωρίς να γλιστρά.

2. Δυο δρομείς που ξεκινούν από το ίδιο σημείο τρέχουν σε κυκλικό στίβο ακτίνας με γωνιακές ταχύτητες 2r/s και 3r/s. Nα υπολογιστεί σε πόσο χρόνο θα συναντηθούν αν κινούνται
α. αντίρροπα
β. ομόρροπα

3. Σώμα μάζας 0,4kg περιστρέφεται με νήμα μήκους 2m σε οριζόντιο κύκλο με ταχύτητα 5m/s. Να βρείτε
α. την ακτίνα του διαγραφόμενου κύκλου
β. την τάση του νήματος

4. Μπίλια αμελητέων διαστάσεων μάζας m που κινείται σε οριζόντιο δάπεδο με ταχύτητα u συναντά ημικυκλική προεξοχή ακτίνας R.
α. Όταν βρίσκεται στην κορυφή της προεξοχής να βρείτε σχέσεις που δίνουν
ι. την ταχύτητα της μπίλιας
ιι. την αντίδραση της τροχιάς
β. Να βρεθεί σχέση που να δίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα της μπίλιας ώστε να μη χάνει επαφή με το κύρτωμα.
 
ΠΛΑΓΙΑ ΒΟΛΗ

1. Σώμα εκτοξεύεται πλάγια προς τα κάτω με αρχική ταχύτητα uo και υπό γωνία φ ως προς το οριζόντιο επίπεδο.
α. Να σχεδιάσετε την τροχιά που θα διαγράψει το σώμα
β. Να αναφέρετε ένα σώμα που μπορεί να εκτελέσει τέτοια κίνηση
γ. Να γράψετε εξισώσεις για την ταχύτητα και τη θέση του σώματος

2. Σώμα εκτοξεύεται πλάγια προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα 100m/s . Η γωνία βολής μεταβάλλεται
2.1 Αν η γωνία βολής είναι 530
α.    ι. ποιες οι συντεταγμένες του σε χρόνο 2s.
ιι. ποιαν άλλη χρονική στιγμή θα έχει την ίδια κατακόρυφη συντεταγμένη;
β. Να υπολογίσετε
ι. το μέγιστο ύψος
ιι. και το μέγιστο βεληνεκές του
2.2    Να σχεδιάσετε στο ίδιο σχήμα τις βολές του υπό γωνίες 370,  450,  530

3. Από την οροφή μιας πολυκατοικίας εκτοξεύεται ένα σώμα με αρχική ταχύτητα 50m/s υπό γωνία 370 και πέφτει στο έδαφος σε 7s
α. Να υπολογιστεί το ύψος της πολυκατοικίας
β. Σε πόση απόσταση από την πολυκατοικία θα πέσει
γ. Με πόση ταχύτητα θα κτυπήσει στο έδαφος
δ. Υπό ποια γωνία θα κτυπήσει στο έδαφος
ε. Πότε θα ξαναπεράσει από το ύψος της πολυκατοικίας;
 
« StartPrev123456NextEnd »

Page 3 of 6