Β Λυκείου

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ-1

 

1. Ένα σώμα εκτοξεύεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα και επανέρχεται στο ίδιο  σημείο. Η  αντίσταση της ατμόσφαιρας θεωρείται αμελητέα.

α. Να βρείτε τη σχέση που δίδει το μέγιστο ύψος

β. Να αποδείξετε πως ο χρόνος ανόδου και ο χρόνος καθόδου του σώματος ισούνται.

γ. Να γίνει η γραφική παράσταση hmax = f (uo)

 

2. Ένα σώμα που βρίσκεται ακίνητο σε ύψος 80m σπάζει σε δυο κομμάτια, το Α και το Β, τα οποία εκτοξεύονται το Α κατακόρυφα προς τα πάνω και το Β κατακόρυφα προς τα κάτω με την ίδια αρχική ταχύτητα 30m/s. Να υπολογιστούν

α. για το σώμα Α

ι.  Ο χρόνος ανόδου

ιι. Το μέγιστο ύψος

ιιι. Ο χρόνος πτήσης

ιν. Η ταχύτητα με την οποία κτυπά στο έδαφος

β. για το σώμα Β

ι.  Ο χρόνος για να χτυπήσει στο έδαφος

ιι. Η ταχύτητα με την οποία κτυπά στο έδαφος

γ. Τι παρατηρείτε;

 

3. Ένα σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα 50m/s. Στην ίδια κατακόρυφο και από ύψος 60m εκτοξεύεται ταυτόχρονα άλλο σώμα προς τα πάνω με ταχύτητα 30m/s.

α. Σε πόσο χρόνο θα συναντηθούν τα δυο σώματα και σε ποιο ύψος

β. Να γίνουν γραφικές παραστάσεις της θέσης των δυο σωμάτων, y=f(t), σε σχέση με το χρόνο στους ίδιους βαθμολογημένους άξονες

 

 

 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ-1

 

1.α. Να διατυπώσετε το θεμελιώδη νόμο της δυναμικής

β. Ένα σώμα βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Σ΄ αυτό ασκούμε οριζόντιες δύναμη και μετρούμε την επιτάχυνση που αποκτά. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο με διαφορετικές δυνάμεις. Να γίνει γραφική παράσταση της επιτάχυνσης του σώματος σε σχέση με τη δύναμη σε μη βαθμολογημένους άξονες.

 

2.Ένα σώμα μάζας 5Kg κινείται με ταχύτητα 18m/s σε λείο οριζόντιο επίπεδο για 2s. Στη συνέχεια συναντά λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσεως 370 και το ανεβαίνει έως ότου σταματήσει.

α. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο και να υπολογίσετε την επιβραδύνουσα δύναμη.

β. Σε πόσο χρόνο θα σταματήσει το σώμα.

γ. Να γίνει γραφική παράσταση της ταχύτητας του σώματος σε σχέση με το χρόνο, για όλη την κίνησή του, σε βαθμολογημένους άξονες.

 

3. Ένα παιδί μάζας 50Kg μπαίνει σε ένα ασανσέρ για να ανεβεί στο διαμέρισμά του. Το ασανσέρ επιταχύνεται για ένα δευτερόλεπτο οπότε αποκτά ταχύτητα 4m/s. Κινείται με την ταχύτητα αυτή για τρία δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σταματά αφού περάσουν άλλα δυο δευτερόλεπτα.

α. Να γίνει γραφική παράσταση της δύναμης που ασκεί το ασανσέρ στο παιδί σε σχέση με το χρόνο, για όλη την κίνηση σε βαθμολογημένους άξονες.

β. Σε πόσο ύψος βρίσκεται το διαμέρισμα του παιδιού;

 

4. Το σύστημα των δυο σωμάτων είναι αρχικά ακίνητο. Τριβές δεν υπάρχουν. Αφήνουμε το σύστημα των δυο σωμάτων ελεύθερο να κινηθεί.( m1=3kg m2=2Kg )

α. Να υπολογιστούν

ι. η επιτάχυνση του συστήματος

ιι. Η τάση του νήματος

β. Να περιγραφεί η κίνηση του σώματος μέχρις ότου κτυπήσει στην τροχαλία.

 

 

Image_5

 

 

 

 

 

 
« StartPrev123456NextEnd »

Page 5 of 6