Τάξη Β΄ Λυκείου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-1

1. α.  Να δώσετε τον ορισμό της Ενέργειας

   β.  Να διατυπώσετε το αξίωμα διατήρησης της Ενέργειας

 

2. Ένα σώμα μάζας 2Kg ρίχνεται κατακόρυφα προς τα πάνω από το έδαφος με ταχύτητα 30m/s Αν δεν υπάρχουν απώλειες

   α. Μέχρι ποιο ύψος μπορεί να ανεβεί.

   β . Όταν η ταχύτητά του γίνει 20m/s σε ποιο ύψος θα βρίσκεται

   γ. Όταν επιστρέφοντας στο έδαφος περνά από το ύψος των 10m πόση θα είναι η μηχανική του ενέργεια

  δ. Αν το σώμα είχε διπλάσια μάζα ποια θα ήταν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα

 

3. Μπάλα ρίχνεται από ύψος 3,2m κατακόρυφα προς τα κάτω με αρχική ταχύτητα 6m/s.

   α. Αν δεν υπάρχουν απώλειες με πόση ταχύτητα θα κτυπήσει στο έδαφος

  β. Αν κατά το κτύπημα στο έδαφος χάνει το 20% της ενέργειάς της μέχρι ποιο ύψος θα ανεβεί.

 

4. Ένα ελατήριο σταθεράς 500N/m έχει μήκος 30cm βρίσκεται σε λείο οριζόντιο δάπεδο και έχει στερεωμένο το ένα του άκρο. Σώμα μάζας 0,2Kg που κινείται οριζόντια με ταχύτητα 10m/s  κτυπά σ’ αυτό και το συσπειρώνει

   α. Ποιο το ελάχιστο μήκος που θα αποκτήσει

  β. Όταν το μήκος του ελατηρίου έγινε 20cm πόση ήταν τη στιγμή αυτή η ταχύτητα του σώματος