Διαγώνισμα

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 1

 

1.α. Να δώσετε τον ορισμό της επιτάχυνσης.

β. Πότε μια κίνηση ονομάζεται  ομαλά μεταβαλλόμενη;

γ. Μια σιδερένια μπαλίτσα αφήνεται από την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου να κυλήσει. Στη συνέχεια φτάνει σε οριζόντιο επίπεδο και συνεχίζει την κίνησή της. Τριβές δεν υπάρχουν. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις α=f(t) και u= f(t) σε μη βαθμολογημένους άξονες.

 

 

2. Κινητό με αρχική ταχύτητα u0 = 10 m/s υφίσταται τις επιταχύνσεις της γραφικής παράστασης .

α. Να υπολογιστεί η ταχύτητα στο 10ο και 40ο δευτερόλεπτο

β. Να γίνουν οι γραφικές  παραστάσεις u=f(t) και x=f(t) σε βαθμολογημένους άξονες

 

Image_4

 

3. Από το ίδιο σημείο ενός ίσιου δρόμου περνούν ταυτόχρονα δυο οχήματα, το Α και το Β, έχοντας την ίδια φορά. Το Α εκτελεί ομαλή κίνηση με ταχύτητα 10m/s, ενώ το Β έχει αρχική ταχύτητα 22m/s και σταθερή επιβράδυνση 3m/s2.

Α. Όταν οι ταχύτητές τους εξισωθούν πόση θα είναι η μεταξύ τους απόσταση;

Β. Πότε θα ξανασυναντηθούν τα δυο οχήματα;

Γ. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις x-t και για τα δυο οχήματα στους ίδιους άξονες.