ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ

Διαγώνισμα1

 

1. α. Ποια η σημασία της ροπής αδράνειας

β. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ροπή αδράνειας

γ. Τρία υλικά σημεία μάζας 0,3Kg το καθένα βρίσκονται  στις κορυφές ορθογωνίου τριγώνου με κάθετες πλευρές 3m και 4m. Ένας άξονας κάθετος στο επίπεδο του τριγώνου περνά από μια κορυφή του. Από ποια κορυφή πρέπει να περνά ο άξονας ώστε η ροπή αδράνειας που μπορεί να έχει το σύστημα να είναι μέγιστη και πόση θα είναι.

 

2. Ένας μαθητής που βρίσκεται σε οριζόντια περιστρεφόμενη εξέδρα κρατεί στα χέρια του ένα τροχό που περιστρέφεται σε κατακόρυφο άξονα με φορά εκείνη των δεικτών του ρολογιού. Η εξέδρα είναι ακίνητη. Ο μαθητής γυρίζει τον τροχό ώστε να περιστρέφεται αντίστροφα.

α. Τι θα κάνει τώρα η εξέδρα και γιατί.

β. Αν η εξέδρα έχει ροπή αδράνειας 2Kg.m2, ο μαθητής 3 Kg.m2, ο τροχός 1 Kg.m2 και περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα 10r/s υπολογίστε τη γωνιακή ταχύτητα της εξέδρας όταν γυρίσει ο τροχός.

 

3. Ένας δίσκος μάζας 1Kg και ακτίνας 0,4m που μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα γύρω από κατακόρυφο άξονα είναι αρχικά ακίνητος. Ένα κομμάτι πλαστισίνης μάζας 1g που κινείται οριζόντια με ταχύτητα 10m/s προσκολλάται στην περιφέρειά του κάθετα προς μια ακτίνα του. Ζητούνται

α. Η ροπή αδράνειας της πλαστισίνης

β. Η στροφορμή της πλαστισίνης

γ. Η ροπή αδράνειας του συστήματος δίσκος-πλαστισίνη

δ. Η γωνιακή ταχύτητα του συστήματος

ε. Την απώλεια κινητικής ενέργειας κατά την κρούση

 

4. Σε οριζόντια κυκλική εξέδρα μάζας 140Kg και ακτίνας 4m που μπορεί να περιστρέφεται περί κατακόρυφο άξονα, στέκεται στην περιφέρειά του ακίνητο ένα παιδί μάζας 80Kg.  Το παιδί κρατά στο χέρι του δέμα μάζας 6 και το πετά εφαπτομενικά προς την περιφέρεια με ταχύτητα 20m/s.

α. Υπολογίστε τη γωνιακή ταχύτητα του συστήματος

β. Ακολούθως το παιδί μετακινείται 3 προς το κέντρο της εξέδρας. Υπολογίστε

ι. Τη νέα γωνιακή ταχύτητα του συστήματος

ιι. Το έργο που έκανε ο μαθητής

 

5.  Ράβδος ΑΒ μάζας 0.5Kg και μήκους 2m ισορροπεί κατακόρυφα στηριζόμενη στο άκρο Α. Αν αφεθεί να πέσει (περιστροφή γύρω από το άκρο Α) να υπολογίσετε τη στιγμή που χτυπά στο έδαφος

α. την κινητική της ενέργεια

β. τη γωνιακή της ταχύτητα

γ. την ταχύτητα του κέντρου μάζας της