ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1

χρόνος 20  λεπτά-βαθμοί 10/20

 

Δίδεται η ΓΑΤ ψ=20ημ(0,5πt) όπου η απομάκρυνση μετρείται σε  cm και ο χρόνος σε s

 

1. Να υπολογιστούν

α. ο χρόνος που χρειάζεται για να πάει από το ένα άκρο της ταλάντωσης στο άλλο

β. η απομάκρυνσή του τη χρονική στιγμή 0,5 s

γ. ο ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται για να πάει από τα 10cm στα 20cm

 

2. Να υπολογιστούν επίσης  η ταχύτητα και επιτάχυνσή του όταν η απομάκρυνση είναι 12cm

 

3. Να γίνουν σε βαθμολογημένους άξονες

α. η απομάκρυνση σε σχέση με το χρόνο και

β. η ταχύτητα σε σχέση με την απομάκρυνση

 

4. Να γραφεί η εξίσωση μιας άλλης ΓΑΤ που έχει διπλάσιο πλάτος, διπλάσια συχνότητα και υστερεί κατά φάση