Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

 Evagelismos

Ευαγγελισμός-τοιχογραφία-Μονή Παναγίας Χρυσοκουρδαλιώτισσας-16ος αιώνας

 

Σε αντίθεση με τις φορητές εικόνες, οι τοιχογραφίες που έχουν ως θέμα τη Θεοτόκο είναι περιορισμένες. Κατά κανόνα αυτές είναι:

  1. Πλατυτέρα
  2. Ευαγγελισμός
  3. Κοίμηση
  4. Ρίζα Ιεσσαϊ
  5. Εν Δόξη
  6. Ένθρονη

Enthroni

Ένθρονη-τοιχογραφία-Μονή Παναγίας Χρυσοκουρδαλιώτισσας-16ος αιώνας

 

Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις γύρω από τη Θεοτόκο εικονίζονται προφήτες που αναφέρθησαν σ’ αυτή.

Βέβαια εικονίζεται η Θεοτόκος και σε τοιχογραφίες με κύριο πρόσωπο τον Ιησού:

  1. Γέννηση
  2. Σταύρωση
  3. Αποκαθήλωση
  4. Ανάληψη
Για περισσότερες εικόνες πατήστε: Τοιχογραφίες