.
ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ
.
12 Οκτωβρίου
.
epiktitos_agios
.
Βίος

O Άγιος Επίκτητος ο θαυματουργός ήταν ένας από τους 300 Αλαμανούς Αγίους.

Ο Λεόντιος Μαχαιράς, ο χρονογράφος της Κύπρου, μας λέγει πως αφού ο Άγιος Επίκτητος προχώρησε από τόπο σε τόπο, ήρθε στα βόρεια της Κύπρου κι εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Κάζα Πιφάνη, το σημερινό Καζάφανι, που απέχει κάπου τέσσερα μίλια από την πόλη της Κερύνειας. Εκεί, αφού ασκήτευσε θεοφιλώς, κοιμήθηκε εν ειρήνη.

Στη σπηλιά που έζησε ο Άγιος, βλέπει κανείς και σήμερα το πέτρινο κρεβάτι του αγίου και μια πέτρα που ομοιάζει με ανθρώπινο κεφάλι και την οποία χρησιμοποιούσε ο ασκητής για προσκέφαλο. Σε μια γωνιά βρίσκεται κι ο τάφος του αγίου. Επάνω από τη σπηλιά αυτή κτίστηκε αργότερα, περί τα τέλη του ΙΒ' αιώνα, η εκκλησία της κοινότητος επ' ονόματι του αγίου, την οποία οι κάτοικοι πολύ την σεβόντουσαν. Σ' αυτή μεταφέρθηκε από τη σπηλιά και τοποθετήθηκε κατά το έτος 1856 μ.Χ. κι η εικόνα του αγίου.

.

Λεόντιος Μαχαιράς:  Οι Αλαμάνοι Άγιοι

Ο Λεόντιος Μαχαιράς, ο χρονογράφος της Κύπρου, στο χρονικό του γράφει: «Όνταν οι Σαρακηνοί επήραν την γην της επαγγελίας, τότε εβγήκαν οι πτωχοί οι χριστιανοί απού εγλυτώσαν και επήγαν όπου ηύραν καταφύγιν ήσαν αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, ιερείς και λαϊκοί και επήγαν όπου φτάσαν και ήρταν και εις την περίφημον Κύπρον μία συντροφιά, όπου ήσαν τ' (300) ονομάτοι, και γροικώντα, ότι Έλληνες εφεντεύγαν τον τόπον, δια τον φόβον επήγαν είς το έναν μέρος και εις το άλλον και εσγάψαν την γήν και εμπήκαν μέσα και επροσεύχουνταν τω θεώ και ήσαν δύο τρεις αντάμα, και είχαν τινά δουλευτήν απού τους εδούλευγεν το εχρειάζουνταν δια την ζωήν τους. Και εποθάναν εις τον αυτό νησσίν, και πολλοί αξ αυτών τους εφανερώθησαν δι' αγγέλου, άλλοι δια τα θαυμαστά θαύματα».

Και λίγο πιο κάτω:

.

Εκκλησία Αγίου Επικτήτου

epiktitos_church

.Άγιος 'Α

Μετά το θάνατο του Αγίου, το ιερό του σώμα τάφηκε μέσα στην σπηλιά όπου ασκήτεψε. Επίσης, το νέο-ιδρυθέν χωριό πήρε το όνομα Άγιος Επίκτητος προς τιμήν του Αγίου. Η σπηλιά μέσα στην οποία ασκήτεψε ο Άγιος Επίκτητος υπάρχει μέχρι και σήμερα σύμφωνα με μαρτυρίες Τουρκοκυπρίων και αποτέλεσε και την πρώτη εκκλησία του χωριού πριν κτιστεί πιο μεγάλη. Το σπήλαιο είναι σαν κατακόμβη ή υπόγειος νεκρικός θάλαμος, που κτίστηκε με το υπόγειο σκάλισμα του βράχου. Το ασκητήριον του Αγίου Επικτήτου είναι προσιτό μέσω μιας κυλινδρικής σκάλας. Στο τέλος της σκάλας στο πάτωμα του σπηλαίου υπήρχε μια πηγή που χρησιμοποιείτο από τον Άγιο Επίκτητο για ύδρευση καθώς επίσης και για διατήρηση μιας μικρής σοδειάς. Μέσα στη σπηλιά υπάρχει το πέτρινο κρεβάτι του Αγίου καθώς και μια πέτρα που μοιάζει με κεφάλι και χρησιμοποιούταν από τον Άγιο Επίκτητο σαν μαξιλάρι. Στη γωνιά βρίσκεται ο Τάφος του Αγίου Επικτήτου. Το σπήλαιο ανασκευάστηκε σε εκκλησία κατά τα τέλη του 12ου αιώνα μετά Χριστόν. Το 1856, σύμφωνα με το βιβλίο "Ιστορική Κύπρος" του Ρούπερτ Γκάννις, ("Historical Cyprus" of Rupert Gunnis,) η εικόνα του Αγίου Επικτήτου μεταφέρθηκε από το σπήλαιο-εκκλησία εις την εκκλησία που είχε χτισθεί πάνω από το σπήλαιο.

.

Το χωριό Άγιος Επίκτητος της Κύπρου

epiktitos_map

.

Κατεχόμενο χωριό της επαρχίας Κερύνειας, . Βρίσκεται κάπου 5 χμ. ανατολικά της Κερύνειας και μισό περίπου χμ. από τη θάλασσα.

Ο Άγιος Επίκτητος είναι ένα από τα μεγάλα χωριά της παράκτιας πεδιάδας της Κερύνειας, που εκτείνεται μεταξύ μιας γαλήνιας θάλασσας στα βόρεια κι ενός επιβλητικού Πενταδάκτυλου στα νότια.

Η γειτνίαση του χωριού με την Κερύνεια, το Πέλλα-Πάϊς, το φρούριο Βουφαβέντο και άλλες αρχαιότητες, το πολύ ευχάριστο γλυκύ κλίμα, η θάλασσα, ιδιαίτερα η ευχερής συγκοινωνία, μεταξύ Λευκωσίας και Κερύνειας, προμήνυαν για το χωριό ένα τουριστικό μέλλον.

Ο Άγιος Επίκτητος γνώρισε μια σταθερή και ανοδική πληθυσμιακή πορεία. Οι κάτοικοι του, από 398 το 1881 αυξήθηκαν στους 753 το 1911, στους 1109 το 1946 και στους 1.252 ένα χρόνο πριν την εισβολή.

Ο Άγιος Επίκτητος μνημονεύεται από τον Jeffery, που στις αρχές του αιώνα μας τον βρήκε «σύγχρονο χωριό επιβλητικά τοποθετημένο σε ύψωμα».