ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
του κόσμου, του ελληνισμού, της Κύπρου, των Σπηλιών
τα πρότυπά του, οι φίλοι του και οι μαθητές του

 

SA 

 

Το βιβλίο παρουσιάζει

1. την κατάσταση στην Αίγυπτο, πατρίδα του Αγίου, τους πρώτους μ.Χ. αιώνες,

2. τη ζωή του Αγίου Αντωνίου, σύμφωνα με τη βιογραφία του από  τον Άγιο Αθανάσιο,

3. την επίδραση του Αγίου στην πορεία της Εκκλησίας,

4. άλλους οσίους με το όνομα Αντώνιος,

5. πόλεις ή χωριά, μοναστήρια ή ναούς σε όλο τον κόσμο αφιερωμένα στον Άγιο,

6. μοναστήρια και ναούς στην Κύπρο αφιερωμένα στον Άγιο,

7. τους ναούς του Αγίου στο χωριό μου, τα Σπήλια, και τους ανθρώπους που τους     υπηρέτησαν,

8. τα πρότυπα του Αγίου Αντωνίου (προφήτης Ηλίας και Ιωάννης ο Πρόδρομος),

9. τους φίλους και μαθητές του (εννιά συνολικά) που αγίασαν.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την έμμεση σχέση του Αγίου με την Κύπρο (Κελιά, Άγιος Ιλαρίων).

Τέλος περιλαμβάνονται οι ακολουθίες της Εκκλησίας  για την τιμή του Αγίου.

 

Το βιβλίο που είναι καρπός έρευνας δύο χρόνων, αριθμεί 320 σελίδες και διακόσιες φωτογραφίες, που έχουν σχεδόν όλες παρθεί από εμένα.

Το βιβλίο είναι το τάμα μου στον αγαπημένο άγιο του χωριού μου και όλα τα έσοδα κατατίθενται στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Αντωνίου Σπηλιών για τις ανάγκες των δυο ναών.


Ο συγγραφέας

Ανδρέας Χρυσάνθου

 


alt