Ο ΓΑΛΗΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΓΙΑΤΡΙΚΑ
ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ ΣΤΗ ΦΟΥΚΑΣΑ

1. Μίσυ
Misi
2.  Χάλκανθος
Chalkanthos
3. Διφρυγές
Difriges
4. Καδμεία
Kadmia
5. Πομφόλυξ
Pomfolix