.

ΠΑΝΣΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 14-15

.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

.

Image 14, rank

.

.

Image 13, rank

.

.

Image 12, rank

.

.

Image 11, rank

.

.

Image 10, rank

.

.

Image 9, rank

.

.

Image 8, rank

.

Image 4, rank

.

Μετά την πέμπτη αγωνιστική

Image 3, rank

.

Μετά την τέταρτη αγωνιστική

Image 2, rank

.

.

Μετά την τρίτη αγωνιστική

Image 1, rank