ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  

ΣΠΗΛΙΩΝ-ΚΟΥΡΔΑΛΩΝ

.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Ημερομηνία: Κυριακή 07 Απριλίου 2013

 

Ώρα:              10:30πμ

 

Χώρος:          Καφενείο Γιαννή Τσιουτή

 

Θέματα:

  1. Γνωριμία με τη νέα Επιτροπεία
  2. Αρμοδιότητες της Επιτροπείας
  3. Κατάλογοι των μελών των Δημμάτων
  4. Προβλήματα των Δημμάτων
  5. Δικαιώματα (συνδρομή των μελών)
  6. Διάφορα

 

Από την Επιτροπή